Leden zijn trots op de sfeer bij VDZ

VDZ heeft afgelopen jaar een ledenonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek leverde mooie resultaten en concrete verbeterpunten op. Zo voelt 92 procent van de leden zich thuis bij VDZ en is 79 procent van de leden trots om bij VDZ te horen.

VDZ heeft afgelopen jaar een ledenonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek leverde mooie resultaten en concrete verbeterpunten op. 

Opvallende resultaten 
1500 leden kregen per email of WhatsApp het verzoek om een online-vragenlijst in te vullen. In totaal hebben 235 leden de online-vragenlijst ingevuld. De resultaten van het onderzoek geven een goed beeld van hoe leden de sfeer en de organisatie binnen VDZ ervaren en welke verbeterpunten er zijn. 

Trots om er bij te horen
93 procent van de leden die de online-vragenlijst heeft ingevuld vindt de sfeer op het veld/langs de lijn goed. Toch heeft ruim 1 op de 4 leden de afgelopen jaren bij VDZ te maken gehad met enige vorm van ongewenst gedrag zoals schelden, pesten of discriminerende uitingen. 92 procent voelt zich thuis bij VDZ en bijna 8 op de 10 leden is er trots op om bij VDZ te horen. Leden beoordelen de totale sfeer bij VDZ met gemiddeld 7,9. Kortom, voetbal met meer plezier.

Vrijwilligersbeleid
Verreweg de meeste leden (87 procent) vinden vrijwilligerswerk belangrijk en dat het er bij hoort. Ruim twee derde van de leden vindt de inzet van 4x3 uur vrijwilligerswerk precies goed, 28 procent vindt het te veel en 5 procent vindt het te weinig.

Communicatie
81 procent van de leden zegt goed te worden geïnformeerd over praktische zaken. Bijna 7 van de 10 leden zegt voldoende op de hoogte te zijn van wat er gebeurt bij de vereniging. Wat beter kan is de bekendheid met het VDZ-beleid. Iets meer dan de helft van de leden zegt voldoende op de hoogte te worden gebracht van het VDZ-beleid.

De Volharder
Hier zal de clubbladcommissie blij mee zijn. 72 procent van de leden vindt dat De Volharder een fysiek clubblad moet blijven. 77 procent van de leden leest De Volharder altijd.

Website en app
Veel leden vinden dat de VDZ-website en VDZ-app kan worden verbeterd. Een derde van de leden is bekend met de VDZ-app. Wat betreft verbeteringen aan website en app hebben we te maken met de (on)mogelijkheden van het VoetbalAssist en Sportlink-systeem van de KNVB. Meerdere leden vinden ook dat de inzet van sociale media beter kan.

Activiteiten
Bijna twee derde van de leden vindt dat VDZ leuke activiteiten organiseert buiten het voetbal om. Het lijkt veel leden leuk als er een Super Saturday en Super Sunday wordt georganiseerd. De helft van de leden vindt dat er voldoende afwisseling is in het activiteitenaanbod.   

Algemene ledenvergadering (ALV)
Bijna 4 op de 10 leden heeft nog nooit een Algemene ledenvergadering (ALV) bezocht. De meest genoemde reden voor het niet-bezoeken van de ALV is ‘Ik weet niet waarom ik aanwezig moet zijn, ik weet niet wat er gebeurt op een ALV’. Lees bij Veel gestelde vragen waarom de ALV ook voor jou van belang is!

Prioriteiten
Leden vinden dat VDZ de komende jaren vooral moet investeren in het behouden van jeugdspelers (81%), kwalitatief goede trainingen (78%), vernieuwing van het clubhuis (68%) en duurzaamheid van het sportpark/clubhuis (74%). Dit sluit aan op de ingezette plannen van VDZ voor een nieuw clubhuis, de VDZ Voetbal Academie en het aanstellen van een Hoofd (Jeugd)Opleiding.
 
Speerpuntenplan VDZ op weg naar 2026
Het onderzoek is uitgevoerd door een van onze leden, Eva Heijnen, tevens werkzaam als onderzoeker bij Mulier Instituut (sportonderzoek voor beleid en samenleving). I.s.m. bestuur en verenigingsmanager Stan Minderaa en het verenigingsbureau. 

Het was een van de actiepunten uit het speerpuntenplan. VDZ op weg naar 2026. We willen dit ledenonderzoek iedere twee jaar te herhalen zodat we ‘vinger aan de pols’ houden en alle ontwikkelingen nauwgezet kunnen volgen. 

Het bestuur zal via de gebruikelijke kanalen periodiek verslag doen van de vervolgacties die zijn vastgesteld. Voor vragen over het onderzoek kun je contact opnemen met het bestuur.

Op February 13, 2023